Ζωή με λες ✏ Γιάννης Φιλιππίδης, Άνεμος εκδοτική ✏ Etage Litteraire, 13/12 ✏ η πρώτη μεγάλη παρουσίαση