«Κωδικός ελευθερία» • Γιάννης Φιλιππίδης • Άνεμος εκδοτική - απόσπασμα

«...Τρία χρόνια αργότερα, θα επαναλάμβανα κάποιες εξετάσεις, που θα βεβαίωναν τη σταθεροποίηση της οπτικής μου ικανότητας. Όταν δεν μπορείς ν’ αλλάξεις μια τέτοια συνθήκη υγείας, μαθαίνεις πρώτα απ’ όλα να ζεις μαζί της. Κι αν το ταπεινό σου εγώ κάποιες φορές σηκώνει το κεφάλι κι αναρωτιέται γιατί αυτό συμβαίνει σε σένα, οφείλεις να μη μονολογείς με τον ουρανό, αλλά να κατεβάζεις τα μάτια σου στη γη. Να εκτιμάς αυτό που έχεις, όχι αυτό που έχει ήδη χαθεί...»

«Κωδικός ελευθερία» • Γιάννης Φιλιππίδης • Άνεμος εκδοτική